Chuyển đến nội dung


Mua bán, đấu giá, trao đổi


Diễn đàn con

Trà

Nơi để quảng cáo, giới thiệu và rao bán các loại Trà

 • 0 chủ đề
 • 0 trả lời
 • Chưa có bài viết

Trà cụ


 1. Ấm tử sa,
 2. Chung - chén

Nơi để rao bán các loại trà cụ, ấm trà tử sa, khay trà, chung trà ....

 • 12 chủ đề
 • 24 trả lời
Ấm Trúc Đoạn Bình An - Tôn... - bài cuối bởi Thanh Phú

Sản phẩm khác

Các sản phẩm khác có liên quan đến Trà

 • 10 chủ đề
 • 3 trả lời
Gói hút ẩm cho trà- lưu... - bài cuối bởi goihutam

Đấu giá

Nơi để các bạn bán đấu giá các sản phẩm có liên quan đến trà như ấm tử sa, tống, chén uống trà, bàn trà, đồ chơ, phong thủy, tượng, ...

 • 7 chủ đề
 • 1 trả lời
Đấu giá ấm Ngọc Lạp 21g 19/... - bài cuối bởi Thanh Phú