Chuyển đến nội dung


Hình ảnh

Hình ảnh nghệ nhân làm ấm tử sa Thạch Biều Tứ Diện


 • Vui lòng đăng nhập để trả lời
9 trả lời trong chủ đề này

#1 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 10:56 AM

1321970223_cc3af427adcacee152dcdbc9a8811

1321970228_7380380899b1f7501879c6218a29e

1321970234_6ac9f4678bbd53bae227835955fa1

1321970234_e61736d1154051210f1698d643a70

1321970235_4b84b760391ba5121d914eb76c092

1321970245_1f23a66d96244882e36ded9cc729f

1321970260_d78632518e2eb00373382dc5ac15b

1321970261_e25839c7130d5f11b57b75cd2bd30

1321970261_be1086473c5dbac4b97283147e518

1321970270_c3dc6c0b17dc3899493996879b8aa

1321970270_5ca3aa5f236754f40b125602875bb

1321970271_17a0bbfc2739500de50b8331db1d9

1321970271_b1459142c13e8f4befb4b498bc4cb

1321970271_4fa96fd856718daccbc213f1a7266

1321970295_6b7ecffed89d90dc229cfee78dbaf


 • Tĩnh Mai thích bài này

Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#2 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 10:57 AM

1321972016_d3e505904022febbd40d135eb1ae8

1321970331_5dbdbeebfa01fe17ce914d0dc3667

1321970331_5bb38b3432569bb309830886051ac

1321970331_27a59f427ec6cebfeb35f577b986c

1321970332_7f6a92536b9d8fc9e22e9656577e7

1321970356_37aba70165fb541a82039780357fb

1321970419_d884044ceea8fff5155c47163ee14

1321972022_fbf38b2eea0ef8ca7527ad9e1bbcc

1321970455_ed15a0df65f8c9c0e41ccbc4cd9c0

1321970456_22b883cfcb9579a04ac3feadbbd74

1321970483_353a42fb7818168b501fcd10f0eec

1321970489_65c3856c05eb64adf1191baab7e32

1321972023_ef20a85d09dbffe795bf8dc472fa6

1321972026_ef101b8f5ebcff379e27ef85afa52

1321970634_8d9d1778009f21b859b3e5ac77ccc


 • nghichthoisinh thích bài này

Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#3 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 10:58 AM

1321970635_0c30a547666160180fbe797cdcc78

1321970636_40d694b00cab9766c29b8f7cec5d7

1321970654_7d4fd5a2a54a7f3c648500ec36d00

1321970654_32734a153eddd098675cece23955b

1321970655_fcdc0772a8f548e02070448157c2c

1321970663_e21c0adc2e8959531d65f1d096940

1321970667_6078c8f9d4a86b96e2b6a0c2917cc

1321970670_aff88c21760e678a1540af041917f

1321970671_ea0e619daad4b6291813d9a756daf

1321970672_e2ae75163259ed059f9e38666dc41

1321970676_f1833884fe19664b42ab4d3afed36

1321970681_8d04ad753de4ba54c0c29aceaa481

1321970683_4c34b56d36b5129972efc156b8615

1321970683_75f6c91d07754d7441f27ab330335

1321970684_d8640c13da52f6e81636a4fbb4374


 • nghichthoisinh thích bài này

Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#4 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 10:59 AM

1321970684_1a8c99b0fc54eed89da184aa4f7fc

1321970685_024a6568ba3d0f1ffcc262cfc6379

1321970685_a01816d17430d833030c1701e7d42

1321970685_e716359aa881c9afe51c3dabee714

1321970691_fa560dc0e25a33eb1ac3f650c20de

1321970692_f560a27c072555d4ab222db807815

1321970692_f89cb44cd4268fa43932125c59558

1321970692_0428c2ca114be46bb5a7264c10102

1321970698_240bc461368a7cd5fe6d821e6a4b8

1321970698_5eb20e5d502f5093c667cbd0bcd60

1321970699_52133535f9042d8fd65fdf8482c43

1321970699_a60011fabf1c6120daa9a457f5262

1321970703_56a1fe08333237df70ba2580c06ee

1321970703_42fd7b2838e91eeb68df8a80ba672

1321970706_12ec0f673082caa4438c770a9a1b7


 • Tĩnh Mai thích bài này

Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#5 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 10:59 AM

1321970707_0eda6b69054a06ba1568d32687fca

1321970712_3439f48eceb542d24c4a149281a9a

1321970713_16d73b394728f56e48d96f36bd19b

1321970724_9fd0ad89105bcd4913577eee6ef81

1321970724_3dc05383ad38685df1d9411d03af6

1321970725_c0f614fbea67c12361ffa8ff0a8c9

1321970725_74704cf05bb8df08c442daf35dfd7

1321970726_c24c143dd77b5977059fbb0a95576

1321970726_4068a8fe06f60113bc141d298aa3c

1321970726_fbe30ac0773c8a8d22023354cdf66

1321970727_746223a99922d298333f639330e4d

1321970727_29f4946e3d677010e56ed8be97854

1321970728_d31f0a0a1bf7396e7b37e1277ce8f

1321970728_75660ab5cda02c032546ff03cc070

1321970728_59d74fe2d998d9d1c5ba24745551f


 • nghichthoisinh và Tĩnh Mai thích

Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#6 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 11:00 AM

1321970729_8e695bbab0d0e3ab16b67a628f07f

1321970729_0aeea2e4847a5b7b42e7751918966

1321970730_7f7af574237758c34c24dd3f93a97

1321970730_51ed9bfb0a7ee1156a7c295a1ecea

1321970730_b703d3241415e002d3dc67f78cf97

1321970731_bcdbb390e3389ae358dca2ecc68d4

1321970731_576d79e61ae108a9011fc1acc8158

1321970732_356bee183a26c218b5160c195eb5f

1321970732_ded54d8de0cb6d9ff5c5a6f24a6a2

1321970733_7db8e11ae2654bb036ad929ca5c3a

1321970733_30f83bf7199e8fb2e6f5e5962d7f7

1321970734_3127f53d5311a067ad7d6e8ee7215

1321970734_1fce02fc500350cb094a30dd92c60

1321970735_daecc67db6f65b19048914c6d2fcd

1321970735_d04b045d65599aee8087947bec847


 • nghichthoisinh thích bài này

Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#7 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 11:01 AM

1321970736_6a2bc01f0537abed7a8ba86d7a0cc

1321970736_ac79858b4fe90d5e7f6e9f160950b

1321970736_17b9d3bf4b74d3eccc23acb12ea66

1321970737_bff1a8a231560140562ef7fb85ffe

1321970737_40d92c918bd173ccdc6c0027098fb

1321970738_0258c348cda176dd8a8f9e69e3339

1321970738_bd7058638b2ec95de6b02070ab0bc

1321970738_78e5006be1d9763086882574a920f

1321970739_c639a786242ad4e2351891a634470

1321970740_f6248537f14b8945fd4689b73ebfa

1321970740_cd0fff0edf9840cb29f357c60c93c

1321970741_e83b2a7792fdd1cbda778a0619526

1321970741_556101c6e17de3c7c1bcd156bbf2c

1321970742_ecb4e542b0427639c1dc90142b626

1321970742_b718dafbb1787281534a65c8ad47f


 • nghichthoisinh và dungquochung thích

Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#8 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 11:03 AM

1321970742_aa0efaa9a62ccc5bccf7dc7c48c38

1321970743_e5bbef8e0fdaa34808d8a30dd6cc2

1321970743_0a371fff843cc4e42fce7f9fbac35

1321970744_638607d783f22e90af911d3d0ddfc

1321970744_e6a7e9043cbcc1bdeb7832d48214d

1321970744_579396c66442fc00013d38ede0cf4

1321970745_93dae8c95e4c9250abfd9686055e2

1321970745_221b335119ae9a416d28629358287

1321970746_5d197abe50959864287c6b47b1b84

1321970746_79838caaf991c0fced27506ffa6b0

1321970746_f605f31f688fab76c8f07c4911788

1321970747_ed60d46b8e5ebd0924a81abdaceaf

1321970747_f0d2c58f32c04e0db5a7006d6e7c2

1321970748_3f51894390d2138a8422d4bcda554

1321970748_b99e0f3427a36fb284d20719fa1fb


 • nghichthoisinh thích bài này

Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#9 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 11:03 AM

1321970748_e647a96b8a42accbb714863e94ae6

1321970755_15d0bf8137297551bdd91df8541fc

1321970788_302dd0076a4865129202b5811c803

1321970807_531831eb8e5412d8ed24c4b79fb5f

1321970817_0123dff894c9285d744fadd58729c

1321970832_e19766260f3832e98b9fc303d430a

1321970839_91152d82923ec74f013fbfebbf501

1321970840_dba1f816cf3483af2155670780344

1321970850_9ff495170cfeed5184c3b371226e3

1321970853_9e171e751a849bceb93a4cccf09e2

1321970858_0245d1262a2e41be066264d4e702d

1321970859_8576b16634933a181a1d85090ce77

1321970859_85003d08132aa719c3f04cb707e3a

1321970860_6486a819b6a8f78667f07e726c982

1321970867_db7535a5d8315b28d857aff5803e0


 • Tĩnh Mai thích bài này

Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#10 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 11:04 AM

1321970867_253674918250970f70035fbe0d746

1321970868_e386cfa0dae97beab126477f19e37

1321970868_3adb4a40cd296776ce376421c46ae

1321970868_18fe410c35c475cc75f4521fca97e

1321970869_45fe8c151a0cc9821f209d9a85481

1321970886_b6253a90692405f47e818a6da39d3

1321970898_521e2bfd34b54d64a781bd14f6c09

1321970909_476020970f1f59cbca84791496979

1321970909_c51a54a32301a16d487f47298f85a

1321970909_59246ed2cc1c722883e6b5e58fa2f

1321970910_22e362f448ab35356764a0a0677fc

1321970910_5705c307016b79deb2c9dc02f9a68

1321970911_edd7b233a705828314cc967c964d0

1321970911_fc85e9fcae86bd5320fc977d0b512

1321970911_977c85090f7ac62353b6c796cf27d


 • nghichthoisinh và Tĩnh Mai thích

Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^

0 người dùng đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh