Chuyển đến nội dung


Hình ảnh

Tác phẩm của nghệ nhân Chu Đan


 • Vui lòng đăng nhập để trả lời
49 trả lời trong chủ đề này

#1 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 02:21 PM

gyzd_zps285492a8.jpg

 

 
200795235912566_zpsb9b7a4b2.jpg

zd1-1_zpsc87a408b.jpg

zd1_zps5289f3ec.jpg

zd1-4_zpsf2a57182.jpg

zd1-3_zps2148fcc1.jpg

zd1-6_zps44bf4e63.jpg

zd1-8_zps5d4184bc.jpg

zd1-7_zpsd0ce8ee8.jpg

zd1-9_zps7b37fe1e.jpg

zd1-10_zpse73af25a.jpg


 • Lạc Đệ Tú Tài và tuan anh thích

#2 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 02:25 PM


zypl1_zps8c9c7926.jpg

zypl4_zps12c8da73.jpg

zypl3_zpsb627d298.jpg

zypl5_zpseefce0d6.jpg

zypl2_zps7dac8eaa.jpg

zypl6_zps722b25d0.jpg

zypl8_zps32c2ebe3.jpg

zypl10_zps175503b9.jpg

zypl7_zps96570326.jpg

zypl11_zps51d76686.jpg

zypl9_zps28ebd1c7.jpg


 • tuan anh thích bài này

#3 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 02:28 PM

20131129144225973_zps1ae100e0.jpg

20131129144217662_zps64c65ae3.jpg

20131129144232422_zpsce62e771.jpg#4 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 02:31 PM

zztl_zpsf0ce13e0.jpg

zztl-2_zps807f009d.jpg


 • tuan anh thích bài này

#5 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 02:32 PM

jhnc2_zps4988bfdc.jpg
 
jhnc3_zpsd8ffd685.jpg
 
jhnc_zps619813ac.jpg


 • tuan anh thích bài này

#6 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 02:33 PM

20114221608666_zpsb6219500.jpg

2012210122659540_zps1110ddc5.jpg

2012210122711946_zps1ed531ab.jpg


Được chỉnh sửa bởi Trà Thư, 14 Tháng bảy 2014 - 02:52 PM.


#7 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 02:34 PM

hzl_zpsed53fb5a.jpg#8 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 02:37 PM

20131129144043176_zpsa28028b3.jpg

2013112914418723_zps90ba5683.jpg

20131129144142241_zpsbce162c5.jpg

20131129144129158_zps2d497071.jpg

20131129144136511_zps7642e747.jpg

20131129144123883_zpse459c248.jpg

20131129144116858_zps74fa82f8.jpg#9 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 02:39 PM

2013112914430331_zps00dd0832.jpg#10 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 02:40 PM

0077_zpsec8e5618.jpg#11 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 02:48 PM

2012217143036847_zps2ae7afa0.jpg

2012217143054192_zps1e02bc24.jpg

2012217143114350_zps080b89b3.jpg

2012217143124719_zps96326497.jpg#12 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 02:52 PM

2013122163356789_zps0e85d0b6.jpg#13 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 02:54 PM

20131129144349300_zpsba3e78a7.jpg

20131129144356595_zps5f89d4f5.jpg

2013112914442375_zpsed78c8f5.jpg#14 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 02:57 PM

2012210122649771_zps4d292c6a.jpg

2012210122734741_zpsbb537728.jpg

2012210122726884_zps2c3645cd.jpg#15 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 02:59 PM

2012210124042745_zps00fb411f.jpg

2012210124031351_zpse5ef4c7c.jpg

201221714283375_zps84c4684f.jpg

2012217142748112_zpsd9cbb65b.jpg

2012217142728283_zps37102cda.jpg

2012217142816581_zpsa5b8dc2b.jpg

2012217142828258_zps9a3f81cb.jpg


 • tuan anh thích bài này

#16 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 03:00 PM

20131129143944681_zpsfd95484b.jpg

20131129143950851_zps3ad84e19.jpg

20131129143957475_zpsdd372e12.jpg#17 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 03:03 PM

0041_zps176f8b0d.jpg


 • tuan anh thích bài này

#18 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 03:04 PM

2012210121821958_zps735f4e75.jpg

2012210121833752_zps0544f75c.jpg

2012210121119861_zps22679e6a.jpg

2012210121844980_zps6873fa4d.jpg


 • tuan anh thích bài này

#19 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 03:04 PM

200952023296140_zps0e451269.jpg

2009520232929317_zps60d7218d.jpg

2009520232917730_zps2ae05960.jpg

2009520232856366_zps1ac9484b.jpg


 • tuan anh thích bài này

#20 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 03:06 PM

200952023119350_zpsea986169.jpg

200952023126949_zpsace88ebf.jpg

2009520231141452_zps14a9a2d8.jpg

2009520231221632_zpscfd3cd08.jpg

200952023131647_zps20c6a457.jpg

2009520231310159_zps19c2877e.jpg

2009520231323793_zps756d0912.jpg

2009520231251848_zps7bab5e33.jpg


 • tuan anh và Thaodinhpham thích
0 người dùng đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh