Chuyển đến nội dung


Hình ảnh

Tác phẩm của nghệ nhân Chu Đan


 • Vui lòng đăng nhập để trả lời
49 trả lời trong chủ đề này

#21 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 03:11 PM

zd004-2_zpsc8b71eac.jpg

zd004-3_zps1b00af2a.jpg

zd004-1_zpsaec151f5.jpg

zd004_zpsef227ec3.jpg

zd022-2_zps9d950f74.jpg

zd022-1_zps3d044d7b.jpg

zd022_zps4af6b7f9.jpg

zd022-3_zpsdc26b296.jpg


 • tuan anh thích bài này

#22 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 03:12 PM

zd018_zps86ecf006.jpg

zd018-1_zpsa6f6c5cf.jpg

zd018-2_zps9257f45f.jpg

zd018-3_zps23033fa7.jpg#23 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 03:18 PM


zd016_zps0f18b474.jpg

zd016-1_zps6568d324.jpg

zd016-2_zps00f938d0.jpg

zd016-3_zpsaff011e4.jpg

zd017-2_zps5d26602b.jpg

zd017-1_zps11f386f8.jpg

zd017_zps83b74491.jpg

zd017-3_zpsbd5d8532.jpg


 • tuan anh thích bài này

#24 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 03:19 PM

zd034-3_zpsf5f55bee.jpg

zd034-2_zpsa81829ff.jpg

zd034-1_zps7d79b60b.jpg

zd034_zpsa73200c9.jpg


 • tuan anh thích bài này

#25 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 03:20 PM

zd014-2_zps69894a7c.jpg

zd014-1_zpsf225173e.jpg

zd014_zps969aae39.jpg

zd014-3_zps68405b38.jpg


 • tuan anh thích bài này

#26 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 03:21 PM

zd012_zps067294fe.jpg

zd012-2_zps90660ea6.jpg

zd012-3_zps1b57cd36.jpg#27 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 03:24 PM

0042_zps2b5eac17.jpg

zd030-2_zpsd7e3fc8b.jpg

zd030-1_zps975fa371.jpg

zd030-3_zps3360b569.jpg

zd030_zps60722fa2.jpg#28 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 03:25 PM


zd033_zpsf2f6cb62.jpg

zd033-1_zps7c68fd8b.jpg

zd033-2_zps17e6a4cb.jpg#29 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 03:25 PM

zd031_zpse5b59dd8.jpg

zd031-1_zps13d8e0b5.jpg


 • tuan anh thích bài này

#30 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 03:57 PM

zd029_zpsa4648e05.jpg

zd029-1_zps87b92e73.jpg

zd029-4_zpsd8d9dae5.jpg

zd029-3_zps868bbc9b.jpg

zd029-6_zps07dda8fd.jpg

zd029-2_zpscdb88b08.jpg

zd029-5_zpse01c0bf2.jpg


 • tuan anh thích bài này

#31 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 03:58 PM

zd028_zps319cf48d.jpg

zd028-1_zps10f67cfc.jpg

zd028-2_zpsc77c126a.jpg


 • tuan anh thích bài này

#32 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 03:59 PM

zd027-2_zpse8e7fd54.jpg

zd027_zpsa7299381.jpg

zd027-1_zpsdf037a1f.jpg

zd027-3_zps1e436d57.jpg#33 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 04:01 PM

zd024-2_zps7d2d3a28.jpg

zd024_zps74b09d9b.jpg

zd024-1_zps9569f3e3.jpg

zd024-3_zpsfc98f30b.jpg#34 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 04:03 PM

zd026-2_zps98879f6a.jpg

zd026-1_zpsef77b660.jpg

zd026-3_zps452f00fc.jpg

zd026_zps1a632cba.jpg#35 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 04:04 PM

zd025-1_zpsa51b9335.jpg

zd025_zpsc32b882a.jpg

zd025-2_zpsd140d5c8.jpg

zd025-3_zpse753c705.jpg


 • tuan anh thích bài này

#36 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 04:14 PM

zd023-1_zps4b4ead35.jpg

zd023-2_zpsf9eeacbd.jpg

zd023-3_zps2e0c0eee.jpg

zd023_zps43415ad1.jpg#37 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 04:15 PM

zd021-1_zpsec02b719.jpg

zd021-2_zpsbd9b00d2.jpg

zd021-3_zps28985c00.jpg

zd021_zps177d08ae.jpg


 • tuan anh thích bài này

#38 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 04:16 PM

zd020-1_zpsfc5f7a03.jpg

zd020-2_zps37e0292c.jpg

zd020-3_zps9ab5083c.jpg

zd020_zpsd4037bf0.jpg


 • tuan anh thích bài này

#39 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 04:21 PM

zd019-1_zps67a6e8bb.jpg

zd019-2_zpscb9585a1.jpg

zd019-3_zpscd13b403.jpg

zd019_zps069a33f0.jpg#40 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 04:22 PM

zd015-1_zpsd460c4fb.jpg

zd015-2_zpsbf1cb181.jpg

zd015-3_zpsf6e9731b.jpg

zd015_zps89050a0f.jpg


 • tuan anh thích bài này
0 người dùng đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh