Chuyển đến nội dung


Hình ảnh

Tác phẩm của nghệ nhân Chu Đan


 • Vui lòng đăng nhập để trả lời
49 trả lời trong chủ đề này

#41 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 04:22 PM

zd010-1_zpsa0793a83.jpg

zd010-2_zps93a69d2d.jpg

zd010-3_zps06d616cf.jpg

zd010_zpsfef32fb2.jpg#42 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 04:25 PM

ywh2_zpsdb837343.jpg

ywh_zpsd809e302.jpg

zd011-1_zps5cb3ff1f.jpg

zd011-2_zps147fb46a.jpg

zd011_zpse614f038.jpg#43 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 04:26 PM

zd013-1_zps04182d21.jpg

zd013-2_zps35991d8d.jpg

zd013-3_zpse4c0b6f7.jpg

zd013_zps2d2b70ff.jpg#44 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 04:30 PM

20107261087303_zps69963a2b.jpg

201072610729464_zps73b37a18.jpg

201072610745971_zpsec7c57e8.jpg

201072610759386_zps2c984bb9.jpg#45 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 04:30 PM

zd001-1_zps2829ccd5.jpg

zd001-2_zps00176c69.jpg

zd001-3_zpsdf44f4df.jpg

zd001_zps5a24f947.jpg#46 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 04:31 PM

zd003-1_zps478b9152.jpg

zd003-2_zps75d41d05.jpg

zd003-3_zpscba8f633.jpg

zd003_zps8c054b75.jpg#47 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 04:32 PM

zd005-1_zpsfb0eb1ac.jpg

zd005-2_zps00bcf3d7.jpg

zd005-3_zpsc83fa4ab.jpg

zd005_zps8ee1cba2.jpg#48 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 04:32 PM

zd006-1_zps907fb313.jpg

zd006-2_zps3ff088fd.jpg

zd006-3_zps92939527.jpg

zd006_zpsfb9f59b9.jpg#49 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 04:33 PM

zd007-1_zps532070a7.jpg

zd007-2_zpsa21116df.jpg

zd007-3_zpscd1a25db.jpg

zd007_zps3d75d71a.jpg#50 Trà Thư

Trà Thư

  Bắt đầu thích trà

 • Members
 • Hạt
 • 65 bài viết

Đã gửi 14 Tháng bảy 2014 - 04:33 PM

zd008-1_zps64c48aac.jpg

zd008-2_zps265cf145.jpg

zd008-3_zpscedf82cc.jpg

zd008_zps60008dea.jpg


0 người dùng đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh