Chuyển đến nội dung


Hình ảnh

Hình ảnh nghệ nhân làm ấm tử sa Thạch Biều


 • Vui lòng đăng nhập để trả lời
7 trả lời trong chủ đề này

#1 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 11:35 AM

12122410452ea9a3dfaa4ce906.jpg

121224104556a68bfd494566a2.jpg

12122410451177b8f070205d83.jpg

1212241045f81c582ea9049c75.jpg

1212241045f5af815a3c9ce006.jpg

1212241045203c275deb96a49f.jpg

1212241045677e5b323745ac7c.jpg

1212241045aab3c7d5354f0a1e.jpg

12122410454d5db2b2c7813da2.jpg

1212241045867e171576fe2400.jpg

121224104588ab79f6569c42ba.jpg

1212241045f29a599458908229.jpg

1212241045ada1a05591241665.jpg

12122410458b45a90973672c82.jpg

1212241045159f526dd31e3710.jpg

1212241045490da71b64863ea5.jpg

1212241045aacc329e034f040c.jpg

1212241045e2f142425bd12848.jpg

12122410455971d443ff70ae41.jpg

121224104513349b41c5d2ff36.jpg


Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#2 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 11:35 AM

12122410459f44c14966602169.jpg

121224104513eddc8f84c44ec3.jpg

1212241045250fa97dac2b9ca0.jpg

1212241045f098b57e831d7d40.jpg

12122410453ba13a0c69972e4e.jpg

12122410462490484f7bb36290.jpg

1212241046b796b8dd20a816eb.jpg

1212241046f12ca401aa77efa4.jpg

12122410465500bff43873b257.jpg

1212241046907c7441feaec2c7.jpg

1212241046bbae6d0c8d52a437.jpg

1212241046c6a0284c6fca9ff1.jpg

1212241046432c2192f47c1393.jpg

121224104639aa92ec123d10f6.jpg

12122410461e43788c7085a7f3.jpg

12122410464d324100c927e105.jpg

121224104686be5babba5979ce.jpg

121224104655b74835b796ca19.jpg

1212241046e791b4fe8312cb70.jpg

1212241046bcbef7ce43f8ddcf.jpg


Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#3 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 11:36 AM

12122410469c9bf4c25c7106d0.jpg

12122410462816125798aa8e23.jpg

1212241046994e0b2cdd183aad.jpg

1212241046c3b543c5b7712ebb.jpg

121224104634d987a58be1fce4.jpg

121224104657ab86c2df8c1bcc.jpg

1212241046a0d4136bd700805e.jpg

121224104650448afbe0c2c225.jpg

12122410462a2993ac66824cbe.jpg

121224104692c68682c71df9e1.jpg

1212241046d9c208e808d8939c.jpg

12122410466e61ba682c1e9b94.jpg

1212241046a4d55c9bbcd11429.jpg

1212241046b83a2ed2bbe0d8af.jpg

1212241046dac4751487d29161.jpg

121224104675c1c36acc77c4e1.jpg

12122410460a7aee7a5974d4c6.jpg

12122410466150f133b6a8cae7.jpg

1212241046fa4a85a6e1f19ff8.jpg

12122410468078c7c441c6f102.jpg


Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#4 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 11:36 AM

1212241046762a6661f734214d.jpg

1212241046b2c3f325a8c58893.jpg

1212241046c188cb7dff7a16ac.jpg

1212241046e0e968de34ba35ca.jpg

1212241046c0a139040298e6ec.jpg

121224104632073faea9f0a6e1.jpg

1212241046e2e014e075bcd04d.jpg

1212241046c7b8ac52a62d1d20.jpg

1212241046102b6148fb77053f.jpg

12122410465d5c9fb565ba528a.jpg

1212241046fab750b00d12fad3.jpg

1212241046beffaff3f0b530e8.jpg

12122410461ce6c1ff9afc0c3e.jpg

121224104605133875b0af8f53.jpg

1212241046e6406c99c5dedd3a.jpg

1212241047d083049cc61f7b17.jpg

12122410474dcff96adbdef7d3.jpg

121224104748e3f096a1047651.jpg

121224104715fd579d78368bb6.jpg

1212241047788c4fb383cb4dd8.jpg


Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#5 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 11:37 AM

12122410478a32b074e6f311e4.jpg

1212241047512f0e227ab0f829.jpg

1212241047901a664c2341e57b.jpg

1212241047fd4a1eee29b24478.jpg

1212241047d410f6ae906f4e5b.jpg

1212241047510c6f7eb286a434.jpg

1212241047a98344d66f71f975.jpg

1212241047e41e5db402fa085b.jpg

1212241047cac7bc6b30916ff1.jpg

1212241047460af723ecd67155.jpg

12122410478f936f1b3a664d51.jpg

1212241047780cf0d1300df50b.jpg

1212241047afaf79d6ee993cd8.jpg

12122410474a483877ca173937.jpg

12122410470cda1813b14ab6fa.jpg

12122410476530f93b423d9a07.jpg

12122410475fcef06d0c1801ba.jpg

12122410471205f2096c0adda0.jpg

1212241047a28ae24e5857d1e8.jpg

1212241047ee9a7eb8619619a7.jpg


Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#6 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 11:37 AM

12122410477746691ae39d94b0.jpg

1212241047cac659d058a08b99.jpg

1212241047e032be4bf016a841.jpg

1212241047038364b1e39de7d1.jpg

1212241047a9ce89566602843f.jpg

1212241047f09c71f10ec2446f.jpg

12122410470cb365731ba89a76.jpg

1212241047909deb0d9a688130.jpg

1212241047269656317efb2275.jpg

12122410478b794a07e598db02.jpg

12122410478487de1d5cce3663.jpg

12122410478abb825f7ceed4c0.jpg

1212241047913068cd06f90953.jpg

121224104788e8d1c45d148cdc.jpg

1212241047cca20c1103a70da8.jpg

1212241047322f3793faf14cd7.jpg

1212241047aa223035acf67b19.jpg

121224104798b6494539c579d0.jpg

12122410479b81c927636394da.jpg

12122410474c4b134da1fd983e.jpg


Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#7 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 11:38 AM

121224104714f6eb0ed4f7a52e.jpg

121224104797da4c4482ed6cab.jpg

12122410472a58ad1c2eefa5b8.jpg

12122410473124846458e3eedf.jpg

1212241047694638af2e6c37d8.jpg

121224104726f97fec3f2773c4.jpg

1212241048d63fc02ec85c6d15.jpg

12122410480226b26827dfbc75.jpg

1212241048bd8851f35e32d068.jpg

121224104860f7a1c6174c9a7f.jpg

121224104811ce5ee9fbbe7545.jpg

1212241048c78cb7de2f891334.jpg

1212241048fc088336f4a2ac49.jpg

1212241048051c2017365eee14.jpg

121224104828efb7c04776bc97.jpg

1212241048e4509c0fd47e1cd2.jpg

1212241048699fade527c1e1bd.jpg

1212241048a656e422497cfecb.jpg

12122410480a9dbf5b8493d6b0.jpg

1212241048ebd77078a0a519fc.jpg


Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#8 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 11:39 AM

12122410485f8300dda4080c13.jpg

12122410485b8c974a7368aaf5.jpg

1212241048d11cfa73041af0f8.jpg

1212241048c5848a9afae3da2e.jpg

1212241048c4e183cee51d6e40.jpg

121224104887ee9087225b377d.jpg

1212241048bb1208c045f28629.jpg

1212241048a30a99c4c6fa8197.jpg

12122410484e4609ab3d2284d7.jpg

1212241048eae267db8b1095ed.jpg


 • HungPham thích bài này

Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^

0 người dùng đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh