Chuyển đến nội dung


Hình ảnh

Hình ảnh nghệ nhân làm ấm tử sa


 • Vui lòng đăng nhập để trả lời
3 trả lời trong chủ đề này

#1 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 01:46 PM

20110508e9f1e91e9998f11497c8e39c.JPG

20110508790f47f0ee77efccd7374.JPG

201105088c1e3e3ccfe98e08e417.JPG

2011050804873383e3f784ef33f1cdcd.JPG

201105089d30cce1f49eecf847137.JPG

20110508d4c813e0909fcf04c900e.JPG

20110508f304cdfdde1890ef907f3d3.JPG

201105084c001c1fc7c414917e08eedc.JPG

2011050871ece384dc4714314ed9f79f.JPG

201105089cd3d97fe8997fc38.JPG

2011050808fd8c9e17f7e439d187e.JPG

20110508438e37de8cff879ff48cee3170.JPG

20110508484017d49e7ed14f3e.JPG

2011050838d8319d7e0d4de83c7fc4f87dd.JPG

20110508e948e798e488fceceef1e7(1).JPG

20110508e4fe399dee178940d1d34.JPG

201105080f107dd7c8418141cc8.JPG

2011050890c0e37ecc8800e3c09ecc8.JPG

20110508994fe9e0013d3797c814c71.JPG

20110508077f038d174734fed14c17.JPG


Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#2 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 01:46 PM

201105089f018783f900311c9cc88.JPG

20110508cc7c1e1ec841ffc014849e.JPG

2011050898084ee88f730747ecd0e0d3.JPG

2011050801e3f0480de37df83cfef09.JPG

20110508943ecfdcf4c141071dd1dd0.JPG

20110508d9989c7e34e7fc0119dc.JPG

20110508d0ef7c138ddf87d0491dd4e0.JPG

201105088d3c4131c3487df13c40e0.JPG

20110508188d8c3e833147e8c10391d.JPG

20110508df171111dc0897117dd7e3d13.JPG

2011050877c7f83f3e7c384473f8de07.JPG

201105087709e973c887e30189.JPG

20110508d1ff78434309983f3cf1e.JPG

2011050843d77c319171efddf1d904.JPG

201105080047de1d1fd39c0840c.JPG

20110508ccd7d888c994d79f801793310.JPG

201105081078dde7ff301dfc397d.JPG

2011050834fde73e3d7cd7ce3ff03d49.JPG

20110508ff138d4e9d8401f490f43c0.JPG

20110508709ec30743ce9134c3993d4f9.JPG


Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#3 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 01:47 PM

201105081e1fd3c78df30c038.JPG

20110508e91c44e33008c07c11e4.JPG

201105087c4d780ddcd34d7970d9384981cd4.JP

20110510d349cd80d1fc4c4979.JPG

20110510e774ecdcece0717cd7c9.JPG

201105103371d7134e8c7901e47.JPG

2011051080cc43439f107df18991d3e4c.JPG

20110510ed10fed9414019d833e7.JPG

20110510f9e1c8179d98ff049e7e39d8.JPG

201105109c07ff433d8f838199c7dc4c.JPG

201105103ff0431493ecef99ec99ee1.JPG

20110510fc1e00dcddde7e048784419.JPG

201105107fc7e0d4cff9ece8410f7ec.JPG

20110510fc790d437ef904ceee.JPG

20110510e8c9311c04c7e37e7c8fecfe.JPG

20110510f07430f7cd9844d1f.JPG

2011051009e97ec917c393fcc0071.JPG

20110510ff400d470ffdfe8848408439cd0.JPG

20110510feefd010e8183913ef1e3d.JPG

201105101c99333e874ff183d7c917d.JPG


Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#4 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 01:47 PM

20110510f0e19c9dc39d730eecd.JPG

201105108fe7d9e1304337c49d4.JPG

201105107fcff4781fe0d4114fd.JPG

20110510009094d88fd3dd8f931cf9084.JPG

201105101714f74ce0908e4490.JPG

201105104d3f133e9d7e0ff1d47d.JPG

20110510c888904e8ec34733fec883.JPG

20110510997444140c03e41d4e90c8.JPG

201105108efcf03109f470ef8e109f1.JPG

201105104d7e91fd73440944d8418370.JPG

20110510d8c9f41dced1e39d840439.JPG

20110510809dcc4d4ff139fd0999efd.JPG

2011051041c1fd79c00d1ecdfc4f.JPG

201105107894df9c9418fdc3c9f37.JPG

20110510d90814fce91f4473f93ee.JPG


Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^

0 người dùng đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh