Chuyển đến nội dung


Hình ảnh

Hình ảnh nghệ nhân làm ấm tử sa Long Ẩn


 • Vui lòng đăng nhập để trả lời
3 trả lời trong chủ đề này

#1 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 02:53 PM

1384227448_f1b82ec5d18581ef4279f64fa62a8

1384227448_a0faf2d0d19cf5c01a26c373e958a

1384227448_6e797aa51f3ccf20cbd19ccfae07d

1384227448_b18b1354231a9fcdebf2f67f4c317

1384227448_257f78730acdf585e300d2e35956e

1384227449_54ac9c3e62c47afb44a45467f52f5

1384227449_d5c624f821e6d4b2e38adfe62acda

1384227449_473243ffc831a6b9d507f500500ba

1384227449_b12c11b5affdbe61d66665c4bb2ed

1384227449_97e29a12d0b9770e768a9969fcff0

1384227450_8b115ff8210c6dee79d31fe669d15

1384227450_70b6fa165b9697114ead03ef38f3d

1384227450_77cc75281657f8918403b224037db

1384227450_e54ba030a88fc69a1d2f2ac5d15fa

1384227450_bcee5166e5bd3ba4e34cd00c01c38

1384227451_44d4d312d7513dd80dc55a1256da6

1384227451_4a67d5e4eeab55a05a1d4d2df7076

1384227451_81601542069c1b1b3482b9796f23f

1384227451_ecd34b2ba336e0942d0007a0f4544

1384227451_c0c6dc386b425d38b6566c90f1fde


Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#2 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 02:54 PM

1384227452_66a2e33290f740c41f790d61ba916

1384227452_34e17dacaeda3dbf31a3cd3d087c7

1384227452_5b5cc4793ed1fff03a560899b931f

1384227452_5c084463b000e22bb03345f3804b8

1384227452_9a58ecd664746e76a53ae25c461b1

1384227453_3d134a31deaabf95e7f71da306845

1384227453_832ce59148a15de5e869ccee2d72e

1384227453_5b987da6d42371e6fd1a7dbd7b551

1384227453_561a34c68449228881cbb02cf744c

1384227453_37a2a5392e9fc3b7e1cacad61fbc5

1384227453_b4b5024c2568992d756c4db0847f4

1384227454_ccde62e354c397c21c78c093bf2bd

1384227454_64c949fa2ded8090b48f1ae24fcbe

1384227454_ad257568f68fe12f40a6607953fee

1384227454_86d5e57f88f27d4206756dc4fea60

1384227454_fd86eef3c2f6a27490680b1cf6441

1384227454_480b342c26fe9db9eace3c8b5b610

1384227455_43bf41194bd2e83f78b0ce8bf2600

1384227455_9c7deacf77831d1dcf9538e853ee9

1384227455_3da83f3d4626d0d1ffae7ca654a2b


Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#3 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 02:54 PM

1384227455_35b9dd1c905116b74b0242913bb0d

1384227455_121b4bdbfdd4d2f8042f91bfdce9f

1384227456_c49639d59ace17c504f06ee340be8

1384227456_5d83517cb8bca05c008db3130318f

1384227456_9114500fa9c1c7db99c85efe1787d

1384227456_bead1a1aad48d50e3a05d53b83d4f

1384227456_58f930407eed04367a89367c813cb

1384227456_6d8860a1910da465fa1460817e4ff

1384227457_33a1f2deb4410accbdda368c3f762

1384227457_e8e589b34e449367d72444237cf6f

1384227457_176e4b3f23e8889c504023948a889

1384227457_24577bb0b7a0831bd89f8ea16d5b6

1384227457_45f1e83e5519f7d4d5bf4e1851a08

1384227457_60f36d8a9863ee1939fab10c37aa0

1384227458_cdba2cc09a723248daf975c338415

1384227458_dfd591b36a0438b88309bd7ed481b

1384227458_a99b1b46288e951db3d908cb17b53

1384227458_4ac3f8e1db071dec2c2472379237e

1384227458_d27ea4abea16b7221ad8041ddf89c

1384227458_bb250636a406fb24f3f8b2a716b25


Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^


#4 Thanh Phú

Thanh Phú

  Yêu trà & Mê ấm

 • Bảo Vệ
 • HạtHạt
 • 467 bài viết

Đã gửi 18 Tháng mười một 2013 - 02:54 PM

1384227459_2db424f5654606ba95a2716be3570

1384227459_7c5af8162e64bbe5ccd4a78d1e13b

1384227459_e98531b88bbd6247bf2d1e620e48b

1384227459_0685b94172eb8b114a0869bab4f7b

1384227459_f8603414f03d72930c76788fe833a

1384227459_be71b92ba172df40a403e42ddc50a

1384227460_754eec97354da8b82d0823f9844e8

1384227460_618a4d44eb197dda9f0acacc1b466

1384227460_bc06e844bd74f6756f25cbae8b0d8

1384227460_0b898850e9528301a38d525bdf873

1384227460_bc5059b809b6ee22804a69f78d4b3

1384227460_ba24a074bb895747cf414eed9e622

1384227461_6cbc7532e71cbdb88c50518888e71

1384227461_e5221d6a43436b82d370ba1913b28

1384227461_4062f2c1025327511e1563cf85fbe

1384227461_65ad50810d37ba3cfa8e5a04388a8

1384227461_25ad90e6318237cd5ca425bae115d

1384227461_d33952c364942991d1094decd6fa4


Trà là một phần tất yếu của cuộc sống ! ^_^

0 người dùng đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh