• Custom Mechanical Keyboard Limited Edition (<100 kit on the world)
 • Model: Duck Jetfile
 • Design by Duck0113
 • Made in Korea
 • Top case: Đen
 • Bottom case: Bạc
 • Switch: Black Vintage lube, lò xo Spring 68gr, dán ticker đỏ
 • Led nền: Trắng
 • Led gầm: RGB
 • Plate: thép
 • Extra: 1 PCB new + 1 Plate nhôm + tạ đồng + vali TX
 • Assem by kuang2
 • Link hướng dẫn keymapping cho bàn phím cơ Duck Jetfire: https://thutra.com/huong-dan-keymapper-ban-phim-co-custom-duck-jetfire/
 • Giá: 46.000.000đ (2000$) (Gồm có: top case đen + bottom case bạc + 1 pcb plate thép switch black vintage full lube by Kuang2 + 1 pcb new + 1 plate nhôm new + 1 tạ đồng + 1 vali TX + dây micro USB magnet)
 • Liên hệ: Phú 0903.800169
 • Email: p@thutra.com

Chi tiết cấu tạo bàn phím.

Hình ảnh render
Hình ảnh thực tế của phím