SP SA Penumbra + Fixkit
– Chất liệu nhựa ABS
– Kiểu đúc doubleshot
– Profile: SA 123344 + Fixkit 112344
– Sản phẩm sản xuất bởi: Signature Plastics (Made in USA)
– Chân gắn switch: Cherry MX
– Giá bán: 12.000.000đ (liên hệ 0903.800169 tại HCM)

SP SA Solarized
– Chất liệu nhựa ABS
– Kiểu đúc doubleshot
– Profile: SA 112344
– Sản phẩm sản xuất bởi: Signature Plastics (Made in USA)
– SOLARIZED PENUMBRA COLORS
– Chân gắn switch: Cherry MX
– Giá bán: 9.000.000đ (liên hệ 0903.800169 tại HCM)

SP SA Obilivion R2
– Chất liệu nhựa ABS
– Kiểu đúc doubleshot
– Profile: SA 112343
– Sản phẩm sản xuất bởi: Signature Plastics (Made in USA)
– Chân gắn switch: Cherry MX
– Giá bán: 10.000.000đ (liên hệ 0903.800169 tại HCM)

– Set keycaps gồm có:

  • Oblivion alphas
  • Oblivion numpad
  • Oblivion modifiers
  • Hagoromo alphas
  • Hagoromo numpad
  • Arrows
  • Alternate Function Colors

 

Trả lời