GÕ NẮP VÀO ẤM ĐỂ PHÂN BIỆT ẤM TỬ SA THẬT HAY GIẢ?

Tôi đã nhiều lần nghe bạn bè nói và nhìn thấy người khác dùng nắp gõ vào thân ấm tử […]

Cách pha cơ bản một số loại trà.

Khi pha trà chỉ cần chú ý 3 phần quan trọng Lượng trà (tỷ lệ trà và nước) Thời gian […]

Ấm tử sa có pha được cùng lúc nhiều loại trà không?

. Có bạn nhắn hỏi chúng tôi là ấm tử sa đang dùng với 1 loại trà nay muốn chuyển […]