Danh sách gồm 120 bài nhạc Hoa hòa tấu Cổ Cầm, Tiêu, Sáo, Tì Bà, … Thích hợp nghe khi uống trà, thiền, yoga, thư giãn, …