Keycaps SP SA

SP SA Penumbra + Fixkit – Chất liệu nhựa ABS – Kiểu đúc doubleshot – Profile: SA 123344 + Fixkit […]

Bàn phím cơ Duck Eagle V3

Custom Mechanical Keyboard Limited Edition Model: Duck Eagle V3 Design by Duck0113 Made in Korea Top case: Trắng Bottom case: […]

Bàn phím cơ Duck Jetfire

Custom Mechanical Keyboard Limited Edition (<100 kit on the world) Model: Duck Jetfile Design by Duck0113 Made in Korea Top […]

Tạo USB cài Window 7,10 và Boot Hiren

Bước 1: Tải các file USBBoot.rar (192KB) về và giải nén ra được các file: grldr, grubinst.exe, grubinst_gui.exe, menu.lst, usb_format.exe Bước 2: Kết […]