Hướng dẫn gở bỏ hoặc cài lại các app mặc định đi theo windows 10 / windows 11

 
 
 

Bước 1:
Vào Search gỏ PowerShell hiện ra Windows PowerShell thì click phải vào chọn Run as administrator
Bước 2:
Paste dòng lệnh sau vào để nó tự chạy và gở tất cả ứng dụng
Get-AppxPackage -AllUsers | Remove-AppxPackage

Ngoài ra nếu muốn gở ứng dụng nào thì chỉ paste vào dòng gở ứng dụng đó thôi (nhớ paste vào xong bấm Enter):

Calculator: Get-AppxPackage windowscalculator | Remove-AppxPackage
3D Builder: Get-AppxPackage 3dbuilder | Remove-AppxPackage
Alarms and Clock: Get-AppxPackage windowsalarms | Remove-AppxPackage
Calendar and Mail: Get-AppxPackage windowscommunicationsapps | Remove-AppxPackage
Camera: Get-AppxPackage windowscamera | Remove-AppxPackage
Get Office: Get-AppxPackage officehub | Remove-AppxPackage
Get Skype: Get-AppxPackage skypeapp | Remove-AppxPackage
Get Started: Get-AppxPackage getstarted | Remove-AppxPackage
Groove Music: Get-AppxPackage zunemusic | Remove-AppxPackage
Maps: Get-AppxPackage windowsmaps | Remove-AppxPackage
Microsoft Solitaire Collection: Get-AppxPackage solitairecollection | Remove-AppxPackage
Money: Get-AppxPackage bingfinance | Remove-AppxPackage
Movies & TV: Get-AppxPackage zunevideo | Remove-AppxPackage
News: Get-AppxPackage bingnews | Remove-AppxPackage
OneNote: Get-AppxPackage onenote | Remove-AppxPackage
People: Get-AppxPackage people | Remove-AppxPackage
Phone Companion: Get-AppxPackage windowsphone | Remove-AppxPackage
Photos: Get-AppxPackage photos | Remove-AppxPackage
Store: Get-AppxPackage windowsstore | Remove-AppxPackage
Sports: Get-AppxPackage bingsports | Remove-AppxPackage
Voice Recorder: Get-AppxPackage soundrecorder | Remove-AppxPackage
Weather: Get-AppxPackage bingweather | Remove-AppxPackage
Xbox: Get-AppxPackage xboxapp | Remove-AppxPackage

Ứng dụng khuyên gở:

Get-AppxPackage 3dbuilder | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage windowsalarms | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage windowscommunicationsapps | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage windowscamera | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage officehub | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage skypeapp | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage getstarted | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage zunemusic | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage windowsmaps | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage solitairecollection | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage bingfinance | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage bingnews | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage onenote | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage people | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage windowsphone | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage windowsstore | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage bingsports | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage soundrecorder | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage bingweather | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage xboxapp | Remove-AppxPackage

Nếu muốn cài lại tất cả ứng dung thì paste dòng lện sau vào và bấm Emter để chạy
Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}

Similar Posts

Trả lời