Tạo USB cài Window 7,10 và Boot Hiren

Bước 1: Tải các file USBBoot.rar (192KB) về và giải nén ra được các file: grldr, grubinst.exe, grubinst_gui.exe, menu.lst, usb_format.exe

Bước 2: Kết nối USB lớn hơn 4GB và vào máy tính (Lưu ý chỉ thực hiện được với máy chạy Win Xp, Win7)

Bước 3: Chạy file usb_format.exe (Lưu ý chỉ chạy được trên WindowXP,7 nếu chạy trên Win10 sẽ làm hư USB) làm theo hướng dẫn trong hình.

Bước 4: Chạy file grubinst_gui.exe với quyền Administrator, làm theo hướng dẫn trong hình.

Bước 5: Cho đĩa Hiren Boot CD 10.6 hoặc các phiên bản mới hơn vào máy tính, copy toàn bộ thư mục HBCD vào USB. Nếu không có đĩa Hiren Boot CD thì có thể tải file HBCD.rar 10.6 về giải nén rồi copy thư mục HBCD vào USB.

Bước 6: Copy 2 file grldrmenu.lst vào thư mục gốc của USB. (tới đây USB của bạn có thể boot hiren được rồi, nhưng chưa thể cài win)

Bước 7: Cho đĩa DVD cài windows 7,10 vào và copy toàn bộ vào thư mục góc của USB. (sau khi copy xong USB của bạn có thể boot hiren và cài Windows).

* Khi khởi động máy và chọn boot bằng USB bạn sẽ có 3 lựa chọn: Boot Hiren, Cài Windows, Reboot

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm tại đây https://www.hirensbootcd.org/usb-booting/

Similar Posts

Trả lời