Cách pha cơ bản một số loại trà.

Khi pha trà chỉ cần chú ý 3 phần quan trọng

  1. Lượng trà (tỷ lệ trà và nước)
  2. Thời gian ngâm trà qua các nước
  3. Nhiệt độ nước

Bên dưới là cách pha cơ bản chung, khi pha trà thì tùy tinh hình thực tế mà thay đổi cho phù hợp với buổi trà: Ví dụ như phẩm trà loại gì, tuổi trà, hình thức cọng trà, gu uống đậm hay nhạt hay chỉ đơn giản là tâm trạng lúc pha mà chúng ta sẽ gia giảm để có được buổi uống trà trọn vẹn nhất.

Pha uống vài lần sẽ quen và có “công thức” theo gu của riêng mình.

HỒNG TRÀ (Kim Tuấn Mi)
– Nhiệt độ nước: nước sôi 100 độ.
– Tỉ lệ: 1:30 (1g trà 30ml nước), vd: ấm 150ml thì pha với 5g trà.
– Thời gian ngâm trà:
+ Nước tráng trà: tráng nhanh, rót nước sôi vừa ngập trà thì nhanh tay rót ra liền, không ngâm lâu.
+ Nước 1,2,3: rót nước sôi đầy ấm ngâm 15 giây rồi rót hết nước trong ấm ra tống.
+ Nước 4,5: rót nước sôi đầy ấm ngâm 20-30 giây rồi rót hết nước trong ấm ra tống.
+ Các nước thì tăng thời gian ngâm trà thêm tùy theo độ đậm hoặc nhạt của nước trước đó.

NHAM TRÀ (Đại Hồng Bào)
– Nhiệt độ nước: nước sôi 100 độ.
– Tỉ lệ: 1:12,5 (1g trà 12.5ml nước), vd: ấm 50ml thì pha với 4g trà.
– Thời gian ngâm trà:
+ Nước tráng trà: Nham trà không cần phải tráng trà, nên nước tráng trà được xem là nước 1.
+ Nước 1: rót nước sôi đầy ấm rồi rót hết nước trong ấm ra tống liền, không ngâm trà.
+ Nước 2: rót nước sôi đầy ấm ngâm 5 giây rồi rót hết nước trong ấm ra tống.
+ Nước 3,4,5…: mỗi nước cộng thêm 5 giây,

PHỔ NHĨ SỐNG:
– Nhiệt độ nước: nước sôi 100 độ.
– Tỉ lệ: 1:30 (1g trà 30ml nước), vd: ấm 150ml thì pha với 5g trà.
– Thời gian ngâm trà:
+ Nước tráng trà: đổ nước sôi đầy ấm, nếu cọng trà đã rời ra thì ngâm khoản 8 giây, nếu trà còn nguyên cục thì ngâm khoản 20 giây hoặc đến khi nhìn thấy cục trà có dấu hiệu nở hơi bung ra thì rót hết nước ra.
+ Nước 1: rót nước sôi đầy ấm ngâm 10 giây rồi rót hết nước trong ấm ra tống.
+ Nước 2,3: rót nước sôi đầy ấm ngâm 8 giây rồi rót hết nước trong ấm ra tống.
+ Nước 4,5,6…: mỗi nước cộng thêm 5-8 giây.

PHỔ NHĨ CHÍN:
– Nhiệt độ nước: nước sôi 100 độ.
– Tỉ lệ: 1:30 (1g trà 30ml nước), vd: ấm 150ml thì pha với 5g trà.
– Thời gian ngâm trà:
+ Nước tráng trà: đổ nước sôi đầy ấm, nếu cọng trà đã rời ra thì ngâm khoản 10 giây, nếu trà còn nguyên cục thì ngâm khoản 20 giây hoặc đến khi nhìn thấy cục trà có dấu hiệu nở hơi bung ra thì rót hết nước ra. Nếu thấy nước trà chưa trong, bạn có thể tráng trà thêm lần thứ 2.
+ Nước 1: rót nước sôi đầy ấm ngâm 10 giây rồi rót hết nước trong ấm ra tống.
+ Nước 2,3: rót nước sôi đầy ấm ngâm 8 giây rồi rót hết nước trong ấm ra tống.
+ Nước 4,5,6…: mỗi nước cộng thêm 8-15 giây.
Tùy theo gu uống nhạt hay đậm có thể giảm thời gian ngâm lại hoặc tăng thêm thời gian ngâm trà.

Sau khi rót trà ra tống nên để ngụi khoản 30 giây rồi hãy rót ra chén để thưởng thức, khi uống ngụi nước trà sẽ ngọt và béo hơn.

TRÀ ĐƠN TÙNG PHƯỢNG HOÀNG:
CÁCH 1
– Nhiệt độ nước: nước sôi 100 độ.
– Tỉ lệ: 1:20 (1g trà 20ml nước), vd: ấm 160ml thì pha với 8g trà.
– Thời gian ngâm trà:
+ Nước tráng trà: tráng nhanh, rót nước sôi vừa ngập trà thì nhanh tay rót ra liền, không ngâm lâu.
+ Nước 1: rót nước sôi đầy ấm ngâm 5 giây rồi rót hết nước trong ấm ra tống.
+ Nước 2,3: rót nước sôi đầy ấm ngâm 10 giây rồi rót hết nước trong ấm ra tống.
+ Nước 4,5,6…: mỗi nước cộng thêm 5 giây.

CÁCH 2
– Nhiệt độ nước: nước sôi 100 độ.
– Tỉ lệ: 1:10 (1g trà 10ml nước), vd: ấm 100ml thì pha với 10g trà.
– Thời gian ngâm trà:
+ Nước tráng trà: không tráng trà.
+ Nước 1: rót nước sôi đầy ấm rồi rót hết nước trong ấm ra tống liền.
+ Nước 2,3: rót nước sôi đầy ấm ngâm 5 giây rồi rót hết nước trong ấm ra tống.
+ Nước 4,5,6…: mỗi nước cộng thêm 5 giây.

TRÀ OLONG
– Nhiệt độ nước: nước sôi 100 độ.
– Tỉ lệ: 1:22 (1g trà 22ml nước), vd: ấm 150ml thì pha với 7g trà.
– Thời gian ngâm trà:
+ Nước tráng trà: đổ nước sôi ngập qua trà, ngâm khoản 10 giây, rót hết nước ra.
+ Nước 1: rót nước sôi đầy ấm, ngâm 15 giây rồi rót hết nước trong ấm ra tống.
+ Nước 2,3: rót nước sôi đầy ấm ngâm 5 giây rồi rót hết nước trong ấm ra tống.
+ Nước 4,5,..: mỗi nước cộng thêm 5 giây.

TRÀ XANH (NÕN ĐINH)
– Nhiệt độ nước: nước 75-80 độ.
– Tỉ lệ: 1:35 (1g trà 35ml nước), vd: ấm 170ml thì pha với 5g trà.
– Thời gian ngâm trà:
+ Nước tráng trà: đổ nước sôi vừa ngập trà, nhanh tay rót hết nước ra liền.
+ Nước 1: rót nước đầy ấm, ngâm 10 giây rồi rót hết nước trong ấm ra tống.
+ Nước 2: rót nước sôi đầy ấm ngâm 5 giây rồi rót hết nước trong ấm ra tống.
+ Nước 3,4: mỗi nước cộng thêm 5 giây.

BẠCH TRÀ
– Nhiệt độ nước: nước 80-85 độ.
– Tỉ lệ: 1:30 (1g trà 30ml nước), vd: ấm 150ml thì pha với 5g trà.
– Thời gian ngâm trà:
+ Nước tráng trà: đổ nước sôi vừa ngập qua trà, ngâm 5 giây rồi rót hết nước ra.
+ Nước 1,2: rót nước đầy ấm, ngâm 10 giây rồi rót hết nước trong ấm ra tống.
+ Nước 3,4: rót nước sôi đầy ấm ngâm 15 giây rồi rót hết nước trong ấm ra tống.
+ Nước 5,6,…: mỗi nước cộng thêm 5 giây.

Thanh Phú 17/7/2021

Similar Posts

Trả lời