Ấn Nghê

Nhã thú chương
Nội dung: 對境無心莫問禪 (Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền)

– Chất liệu: Nam Sơn lệ chi đông
– Hình thức: Ấn Nghê
– Điêu khắc: Vũ Cao Sơn
– Kích thước chung: 2.6 x 3.4 x 8cm
– Kích thước nghê: Cao 5.8cm
– Kích thước đế: 2.6 x 2.4 x 3.4cm
– Thể thức khắc: Dương văn
– Triện khắc: Xuân Như
– San khắc tại Thính Vũ Hiên, June 2020

Danh mục:

Mô tả


Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Ấn Nghê”