Hiển thị tất cả 3 kết quả

 • MẠNH THẦN THỦY BÌNH

  • Tác phẩm: Mạnh Thần Thủy Bình 孟臣水平
  • Nghệ nhân: Thang Trạch Tân 汤泽新 (Sinh năm 1964 tại Nghi Hưng, năm 1980 theo học nghề tử sa, năm 1985 tốt nghiệp khoa thiết kế tử sa, năm 1992 thành lập văn phòng riêng, theo học đại sư Tưởng Dung và Hạ Tuấn Vĩ.)
  • Triện trong lòng ấm: Chu Duyên Trai 硃緣齋
  • Dung tích: 220ml
  • Chất liệu: chu nê đại hồng bào
  • Năm làm: trước năm 1999
  • Tên tác phẩm: Mạnh Thần Thủy Bình Hồ 孟臣水平壶
  • Giá bán (hết hàng)
 • CUNG ĐĂNG

  • Nghệ nhân: Vương Uẩn Huệ 王蘊慧 (Nghệ nhân nữ, khá trẻ, theo học nghệ nhân Triệu Hy Bằng, và là thế hệ thứ 3 của đại sư Quý Ích Thuận)
  • Chất liệu: Chu nê cổ đại hồng bào
  • Dung tính: 130ml
  • Giá bán: 16tr
 • TỈNH MAI

  Nghệ nhân: Chu Mẫn
  Dung tích: 100ml
  Chất đất: chu nê Hoàng Long Sơn
  Chế tác: thuần thủ công
  Giá bán: 60tr