Hiển thị kết quả duy nhất

  • CUNG ĐĂNG

    • Nghệ nhân: Vương Uẩn Huệ 王蘊慧 (Nghệ nhân nữ, khá trẻ, theo học nghệ nhân Triệu Hy Bằng, và là thế hệ thứ 3 của đại sư Quý Ích Thuận)
    • Chất liệu: Chu nê cổ đại hồng bào
    • Dung tính: 130ml
    • Giá bán: 16tr