Hiển thị kết quả duy nhất

  • SEN ẾCH

    • Chất liệu: lục nê
    • Triện: Tưởng Nghệ Hoa (sinh năm 1963, bà là con nuôi của Đại Sư Tưởng Dung. Sở trường là chuyên làm ấm Hoa văn, năm 1981 gia nhập xuởng công nghệ tử sa, năm 1984 theo nhĩa mẫu là bà Tưởng Dung học làm ấm hoa văn, năm 1987 bà trở thành trợ lí công nghệ mĩ thuật sư, năm 2013 đến nay bà là cao cấp công nghệ mĩ thuật sư cấp quốc gia)
    • Dung tích: 80ml
    • Giá bán (hết hàng)