Hiển thị kết quả duy nhất

  • CHU TƯỚC

    • Nghệ nhân: Trần Vận Tài (Sinh năm 1965, năm 1985 gia nhập xưởng tử sa, theo học thầy là đại sư Từ Hán Đường, hiện ông ở cấp công nghệ mĩ thuật sư)
    • Dung tích: 205ml
    • Chất liệu: tử nê
    • Giá bán (không bán)