Cách pha cơ bản một số loại trà.

Cách pha cơ bản một số loại trà.

– Nhiệt độ nước: nước sôi 100 độ.
– Tỉ lệ: 1:30 (1g trà 30ml nước), vd: ấm 150ml thì pha với 5g trà.
– Thời gian ngâm trà:
+ Nước tráng trà: tráng nhanh, rót nước sôi vừa ngập trà thì nhanh tay rót ra liền, không ngâm lâu.
+ Nước 1,2,3: rót nước sôi đầy ấm ngâm 15 giây rồi rót hết nước trong ấm ra tống.
+ Nước 4,5: rót nước sôi đầy ấm ngâm 20-30 giây rồi rót hết nước trong ấm ra tống.
+ Các nước thì tăng thời gian ngâm trà thêm tùy theo độ đậm hoặc nhạt của nước trước đó.